Oppfylle en avtale

NMBU kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale som den det gjelder er part i. Et eksempel på dette er der vi trenger opplysninger om arbeidstakeres bankforbindelse for å kunne utbetale lønn i henhold til arbeidsavtalen. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak som den enkelte har spurt etter før avtaleinngåelse.

Ofte vil en arbeidsgiver ha en rekke plikter som dels er regulert i lov, dels i eller som en følge av arbeidsavtalen med den enkelte arbeidstakeren, og/eller i en tariffavtale. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om behandlingsgrunnlaget er "nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt" eller "nødvendig for å oppfylle en avtale". Disse behandlingsgrunnlagene er likestilte. Det avgjørende er derfor at NMBU har et behandlingsgrunnlag, ikke at vi velger det riktigste av flere muligheter. Hvis du er i tvil, så velg det du mener passer best.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15