Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

NMBU som behandlingsansvarlig må ha et rettslig behandlingsgrunnlag for behandling av hver enkelt personopplysning. Personopplysninger som behandles for samme formål, vil ha samme behandlingsgrunnlag. Det er opp til systemeierne å vurdere om man har et grunnlag og i så fall hvilket. Dette gjøres i systemoversikten.

Her kan du lese mer om de ulike behandlingsgrunnlagene. 

Det gjelder egne, strengere regler for sensitive personopplysninger.