Infosikkerhet

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet handler i korte trekk om at NMBU skal hindre at uvedkommende får tilgang til konfidensiell informasjon (konfidensialitet), at vi skal sikre at informasjon er uforfalsket og til å stole på (integritet) og at vi skal sikre at våre tjenester er tilgjengelige for alle brukere som er avhengige av disse (tilgjengelighet).

GDPR og personvern handler i korte trekk om NMBUs behandling av personopplysninger, det vil si alle former for innsamling, bruk, lagring, deling, osv. NMBU må håndtere opplysningene på en sikker og brukervennlig måte. Personvernreglene gjelder for alle typer personopplysninger om studenter, ansatte, personer involvert i forskningsprosjekter, og andre.