Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Kontakt

Nødnummer:

110 - BRANN
112 - POLITI
113 - AMBULANSE
116117 - Legevakt

Kontakt NMBUs sikkerhetsleder Bård Tollefsen ved alvorlige hendelser: +4795261619

Vakttelefoner ved NMBU

Kontaktpersoner HMS