Ledelse og virksomhetsstyring

Avdelinga sine oppgåver:

  • Forkontor for leiinga
  • Støtte for ledergruppa
  • Sekretariat for styret
  • Koordinering av verksemdsstyringen
  • Kontaktpunkt og koordinerande organ opp mot internrevisjonen
  • Koordinerande organ for arbeid med sikkerheit og beredskap
Published 28. oktober 2014 - 13:25 - Updated 8. mai 2020 - 8:00