Teknisk Avdeling

  • Foto
    Kjersti Sørlie Rimer

Teknisk avdeling (TA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetets bygninger og parkområder.

Teknisk avdeling


Avdelingens hovedmål er å legge til rette for at undervisning og forskning får best mulig arbeidsforhold.

(Se mer om avdelingens arbeidsområder ved å klikke på hamburger-menyen øverst til høyre på siden.)


Besøksadresse Ås: Verkstedbygningen,  Åkebakkveien 5, 1430 Ås
Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsveien 72, 0454 Oslo

 

Tunet anno 2007<br />
Tunet anno 2007
Photo: Kjersti Sørlie Rimer

Published 18. juli 2014 - 9:00 - Updated 15. juli 2016 - 14:37