Eiendomsavdelingen

  • Front på Urbygningen, vår 2016
    Foto
    Kjersti Sørlie Rimer

Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetets bygninger og parkområder.

eia.aas@nmbu.no

eia.adamstuen@nmbu.no

Eiendomsavdelingen


Avdelingens hovedmål er å legge til rette for at undervisning og forskning får best mulig arbeidsforhold.

Se mer om avdelingens arbeidsområder


Besøksadresse Ås: Verkstedbygningen,  Åkebakkveien 5, 1433 Ås
Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsveien 72, 0454 Oslo

 

Tunet anno 2007<br />
Tunet anno 2007
Photo: Kjersti Sørlie Rimer

Published 18. juli 2014 - 9:00 - Updated 2. november 2017 - 9:34