Varsling av kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold er ulovlige eller uetiske forhold. Det kan for eksempel være straffbare forhold, brudd på statens eller NMBUs etiske retningslinjer, trakassering, brudd på forskningsetiske retningslinjer eller brudd på andre lovbestemte påbud eller forbud og interne retningslinjer.

Varsling

Er du som ansatt, student, gjest, ekstern samarbeidspartner m.v. blitt kjent med kritikkverdige forhold ved NMBU, ønsker vi at du varsler NMBUs personal- og organisasjonsavdeling:

Personal- og organisasjonsavdeling vil sikre konfidensiell behandling av varselet, avklare på hvilket nivå i organisasjonen varselet skal håndteres og bidra til at NMBU har en juridisk forsvarlig og enhetlig håndtering av varsler om kritikkverdige forhold.

Gjengjeldelse, mot personer som varsler i hht til gjeldende lovverk, er forbudt.

 

NMBUs varslingskanaler:

Varsling av kritikkverdige forhold (intern side - krever innlogging)

Si ifra om trakassering! (intern side - krever innlogging)

Published 25. mars 2019 - 13:47 - Updated 29. juli 2019 - 11:27