Nulltoleranse for trakassering!

NMBU har nulltoleranse for alle former for trakassering. Det betyr at ingen ved NMBU, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for trakassering, mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering.

NMBU oppfordrer alle som har opplevd trakassering i sitt arbeids- og læringsmiljø om å rapportere dette. NMBU vil behandle alle varsler konfidensielt og gjøre tiltak slik at trakasseringen opphører. 

Trakassering

Kollegaer og medstudenter som blir kjent med at trakassering forekommer har en plikt til å varsle om dette til NMBU. Ledere som mottar varsler om trakassering eller på annet måte blir kjent med at trakassering kan forekomme, skal kontakte Personal- og organisasjonsavdelingen for bistand.

NMBU har retningslinjer for melding og oppfølging av varsler om trakassering i HMS-håndboken (krever innlogging med "Feide"). Retningslinjen gjelder for ansatte og studenter.

Har du opplevd trakssering i forbindelse med tidligere arbeid, studier eller aktiviteter i regi av NMBU, ønsker vi at du kontakter Personal- og organisasjonsavdelingen:

NMBU vil behandle varselet konfidensielt, undersøke og håndtere saken. Er det risiko for at trakasseringen du har opplevd, fortsatt pågår i våre miljøer, vil NMBU sørge for at trakasseringen opphører.

 

Published 15. desember 2017 - 9:39 - Updated 25. mars 2019 - 14:27