Testing som supplement til intervjuer

NMBU har valgt Cut-e som leverandør av testverktøy og POA har ressurser som er sertifisert til å gjennomføre testene. Ta kontakt med Heidi Blom eller Catherine Caillé om du lurer på om dette er noe for din rekrutteringsprosess.

                              

Test

Måler

Eksempler på stillinger/bruksområder innen rekruttering og seleksjon

Tid

Numerisk 

 

Numerisk resonnering, trekke logiske slutninger basert på numerisk materiale, finne frem i numerisk informasjon

Administrative stillinger, innkjøp og saksbehandler

12 min

Verbal 

Trekke logiske slutninger med utgangspunkt i kompleks skriftlig informasjon, finne frem i skriftlig materiale

Forskning, ledelse, saksbehandler og dokumentbehandling

12 min

Shapes management

 

Yrkesrettet personlighet, predikerer yrkesrelaterte kompetanser (også potensielle kompetanser).

Lederstillinger og fagspesialister

20 min

Views

Personlige verdier, motiver og interesser. Viktige faktorer for en persons langsiktige karrierepotensial og arbeidskapasitet.

Alle stillinger

20 min

Scales lt-e

Engelskferdigheter; språkflyt, vokabular og staving

Stillinger der det kreves gode engelsk ferdigheter

10 min

Scales lt-no

Norskferdigheter; språkflyt, vokabular og staving

Stillinger der det kreves gode norsk ferdigheter

10 min

Published 11. mai 2016 - 13:44 - Updated 18. mai 2016 - 10:55