Likestilling & mangfold

Arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering er en del av NMBUs strategiske arbeid. Universitetet ønsker å oppnå balansert kjønnsfordeling på alle nivåer i organisasjonen: studenter, alle grupper ansatte, råd, utvalg og styringsorgan og ikke minst på ulike nivå i studie- og karriereveier. Ved å forstå og etterleve en kultur preget av likestilling og mangfold vil NMBU dra nytte av hele ressurstilfanget i sin søken etter de beste forskerne, de beste studentene, de beste foreleserne, og de beste lederne.

 

Likestilling, mangfold og inkludering ved NMBU

 

Handlingsplan 2022 - 2025

NMBU skal etterleve kravene fra norske myndigheter og EU når det gjelder likestilling, mangfold og inkludering. I tillegg ønsker NMBU å bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål om blant annet likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet. For å innfri dette har NMBU utarbeidet en Handlingsplan for 2022-2025 som er vedtatt og signert av rektor.

Handlingsplanen definerer mål og handlinger, viser til ansvar og lister opp nødvendige ressurser for å forbedre likestillingen ved NMBU.

- Lenke til følgende PDFer: 

Dedikerte ressurser 

Komitee for likestilling og mangfold:  

Prorektor for forskning (leder)
Dekan fra hvert av fakultetene
Personal- og organisasjonsdirektør
1 fast ansatte, oppnevnt etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene
1 ph.d. stipendiat, oppnevnt av SoDoc
2 studenter oppnevnt av studentdemokratiet

Andre: 

Likestillings- og mangfoldskoordinator 
Prosjektleder 
Likestillings- og mangfoldsrådgiver
Likestillings- og mangfoldskontakter fra hvert av fakultetene 

Veien videre

Tiltakene og målsetningene i handlingsplanen er formulert og utarbeidet bredt, for å sikre at det i løpet av perioden vil være mulig å legge til ytterligere målsetninger, tiltak og aktiviteter basert på analyser og undersøkelser. 

Følg med på nettsiden for å få innsikt i arbeidet samt de nyeste oppdateringene på ulike tiltak og aktiviteter beskrevet i handlingsplanen.

For flere fagressurser på likestilling, mangfold og inkludering ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, se nettsiden til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Årsrapporter

Øvrige årsrapporter ved NMBU

 

Published 26. February 2013 - 13:11 - Updated 8. september 2022 - 13:32