Dokumentsenteret

NMBU bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360. Det inneber at saksdokument finnast i elektronisk form, at dei kan utvekslast over nett og lagrast i eit elektronisk fulltekstarkiv. 

Arbeidsoppgåver i dokumentsenteret:

Vi arbeider også med dagleg arkivdrift som opning og sortering av post til NMBU, journalføring, skanning av dokument og fysisk arkivering.

Dokumentsentret

Foto
pixabay.com

 

Published 18. september 2014 - 13:22 - Updated 8. september 2021 - 14:45