Dokumentsenteret

  • Dokumentsentret
    Foto
    pixabay.com

Dokumentsenteret har ansvaret for å lagre og gjere universitetet sine dokument tilgjengeleg, bl.a. gjennom ansvar for offentlig journal på nett

Dokumentsenteret

NMBU bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360. Det inneber at saksdokument finnast i elektronisk form, at dei kan utvekslast over nett og lagrast i eit elektronisk fulltekstarkiv. 

Arbeidsoppgåver i dokumentsenteret:

  • brukarstøtte i elektronisk saksbehandling (Public 360)
  • postmottak (epost/faks)
  • ansvar for offentlig journal på nett

Vi arbeider også med dagleg arkivdrift som opning og sortering av post til NMBU, journalføring, skanning av dokument og fysisk arkivering.

 

 

Published 18. september 2014 - 13:22 - Updated 14. desember 2018 - 11:00