Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har ansvaret for å lagre og gjere universitetet sine dokument tilgjengeleg, bl.a. gjennom ansvar for offentlig journal på nett

Dokumentsenteret

NMBU bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360. Det inneber at saksdokument finnast i elektronisk form, at dei kan utvekslast over nett og lagrast i eit elektronisk fulltekstarkiv. 

Arbeidsoppgåver i dokumentsenteret:

Vi arbeider også med dagleg arkivdrift som opning og sortering av post til NMBU, journalføring, skanning av dokument og fysisk arkivering.

Dokumentsentret
Foto
pixabay.com

 

Published 18. september 2014 - 13:22 - Updated 25. April 2019 - 8:31