Personal- og organisasjonsavdelinga

  • Personal- og organisasjonsavdelingen
    Foto
    Shutterstock

Avdelinga er ansvarleg for utvikling av leiingsinformasjon og policy-dokument innan personalforvaltninga, gjennom saksutgreiing for universitete sitt styret og gjennom forhandlingar med tenestemannsorganisasjonane.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Dette omfattar også overordna planlegging og styring av organisasjons- og kompetanseutvikling, administrative utviklingsprosjekt og lederopplæring. Avdelinga ivaretar dessutan ei rekke administrative servicefunksjonar innan personalforvaltning for heile universitetet.

Published 18. desember 2013 - 13:39 - Updated 15. desember 2017 - 9:40