Personal- og organisasjonsavdelinga

  • Personal- og organisasjonsavdelingen
    Foto
    Shutterstock

Avdelinga er ansvarleg for utvikling av leiingsinformasjon og policy-dokument innan personalforvaltninga, gjennom saksutgreiing for universitetet sitt styre og gjennom forhandlingar med tenestemannsorganisasjonane.

Personal- og organisasjonsavdelinga