Personal- og organisasjonsavdelinga

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

Jan Petter Stenberg er Personal- og organisasjonsdirektør

Ansatte i Personal og organisasjonsavdelingen

Våre viktigste arbeidsområder:

  • Organisasjon og ledelse
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling
  • Lønnspolitikk
  • Likestilling
  • Personalpolitikk
  • Juridisk bistand
  • HMS

Dokumensenteret er en selvstendig enhet i POA

Kontaktinformasjon:

NMBUs sentralbord

POA holder midlertidig til i Parkgården (2. og 3. etasje)

Johan L. Hirschs vei 1, 1430 Ås

Dokumenttjenesten holder til på Akropolis,  1.etasje

Kirkeveien 23, 1430 Ås