Økonomiavdelingen

Ny rammeavtale for gass er nå signert. Dette er en avtale i samarbeid med Nofima AS, NIBIO og Veterinærinstituttet.

For nmer informasjon: Se under rammeavtaler for varer på Innkjøpsseksjonens sider.

mvh

Heikki Fjelldal

Published 16. February 2018 - 15:11 - Updated 16. February 2018 - 15:11

Sider