Reiseforsikring

I Statens personalhåndbok er tjenestereiser definert slik:
§2 b. Tjenestereise: Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver.
Ad § 2 Særavtalen gjelder ikke faglige tilskuddsreiser eller stipendreiser. Med faglige tilskuddsreiser menes reiser hvor det gis tilskudd eller stipend, dvs. at mottaker mottar et begrenset beløp til hel eller delvis dekning av utgifter i forbindelse med opphold som også arbeidsgiver mener kan være faglig nyttig i forbindelse med arbeidet. Arbeidstakeren må selv ta initiativet til reisen og søke om tilskudd. AAD kan imidlertid gjøre unntak i tilfeller hvor virksomheten har vesentlig interesse av at reisen utføres.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet anbefaler alle som reiser utenfor Norden å tegne egen forsikring. NMBUs anbefaling er å benytte kredittkort til betaling av reisen, den reisende blir da oftest også forsikret via kortselskapet.

For mer informasjon om kredittkort og bestilling av dette, se her.

 

Published 29. oktober 2015 - 13:48 - Updated 28. oktober 2019 - 10:26