Reiser

Bestilling av reiser ved NMBU

Bestilling av reiser ved NMBU

NMBU ansatte som skal på reise i arbeidet skal nå bestille flybilletter, hotell, tog og leiebil via Berg-Hansen Reisebyrå. NMBU sin reisepolicy skal følges.

Reiseforsikring

Reiseforsikring

Alle ansatte som reiser på tjenestereise er forsikret.

Utbetaling av reiseforskudd

Utbetaling av reiseforskudd

Rutiner og krav må følges ved utbetaling av oppgjør for reiseforskudd.

Utfylling og oppgjør av reiseregning - for økonomiansatte

Utfylling og oppgjør av reiseregning - for økonomiansatte

Ved krav om utbetaling av reiseoppgjør skal fast ansatte bruke webbasert reiseregning i UBW. Andre mottakere kan benytte statens blankett (fås tilsendt ved henvendelse til epost regnskap@nmbu.no).

Rutine for utfylling og oppgjør av reiseregning

Rutine for utfylling og oppgjør av reiseregning

Alle utstedte reiseregninger må være riktig utfylt, kontrollert og utbetalt.