Betalingsopplysninger / Faktura

Hvis noen har gjort en jobb eller levert en tjeneste for en NMBU-enhet og skal sende faktura, må de nå sende en elektronisk faktura i EHF-format.

Fakturaadresse:

Alle statlige institusjoner skal nå motta elektronisk faktura i EHF format. EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering.

Nødvendig informasjon for leverandører er følgende:

  • De må registrere seg og sende faktura via SendRegning
  • Organisasjonsnummer NMBU: 969 159 570
  • Kjøperens ressursnummer skal oppgis på faktura

For mer informasjon, kontakt din lokale økonomimedarbeider

Ved utenlandsk leverandører, ta kontakt på epost: regnskap@nmbu.no.

Betalingsopplysninger:

BANKDETALJER:
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

ACCOUNT NO: 7694 05 12510

SWIFTCODE: DNBANOKK

IBAN NR: NO8976940512510


Organisasjonsnummer:

ORG.NR : 969 159 570 MVA

(ORG.NR : 974 705 230 Kun til bruk overfor trygdekontor-NAV)

Postadresse:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Postboks 5003

1432 Ås

Norwegian University Of Life Sciences

P O BOX 5003

1432 AAS

Norway

Published 17. november 2015 - 8:42 - Updated 26. April 2018 - 13:31