Betalingsopplysninger / Faktura

Fakturaadresse

Alle statlige institusjoner skal nå motta elektronisk faktura i EHF (Elektronisk Handelsformat), som er statens standardformat.
Faktura skal rutes til NMBU ved hjelp av organisasjonsnummeret:

  • Organisasjonsnummer NMBU: 969 159 570

Normalt kan leverandør sende EHF via sitt faktureringssystem. Om ikke, kan de registrere seg og sende EHF faktura via SendRegning.
For mer informasjon, kontakt din lokale økonomimedarbeider.

 

Fakturareferanse

Det er to godkjente referanser som kan brukes på en faktura

  1. Bestillers ressursnummer
  2. Innkjøpsordre (om faktura er basert på ordre via UBW ehandel).

Merkes faktura med noe annet, risikerer man at faktura sendes i retur eller ikke blir behandlet og utbetalt.

 

Information for foreign suppliers / in English


All Norwegian public institutions, including NMBU, are obliged to receive electronic invoices in EHF/Peppol format.
To route an electronic invoice to NMBU, you need the following information:
• Organization number NMBU: 0192:969159570

Note that the only acceptable invoice references are the buyer's employee number or a PO number (for orders issued via NMBU’s e-procurement system).

If you have questions or cannot issue EHF/Peppol invoices, please contact us at regnskap@nmbu.no.

 

Betalingsopplysninger/ Payment details (innbetalinger til NMBU):

BANKDETALJER/Banking details:
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

ACCOUNT NO: 7694 05 12510
SWIFTCODE: DNBANOKK
IBAN NR: NO8976940512510

Organisasjonsnummer NMBU/Organisation ID: 969 159 570 MVA

 

Postadresse/Postal address:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postboks 5003
1432 Ås

Norwegian University Of Life Sciences
P O BOX 5003
1432 AAS
Norway

Published 17. november 2015 - 8:42 - Updated 9. august 2021 - 9:28