Betalingsopplysninger / Faktura

Hvis noen har gjort en jobb eller levert en tjeneste for en NMBU-enhet og skal sende faktura, må de nå sende en elektronisk faktura i EHF-format.

Fakturaadresse:

Alle statlige institusjoner skal nå motta elektronisk faktura i EHF format. EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering.

Nødvendig informasjon for leverandører er følgende:

  • Organisasjonsnummer NMBU: 969 159 570
  • Kjøperens ressursnummer skal oppgis på faktura

Normalt kan leverandør sende ehf via sitt faktureringssystem. Om ikke, kan de registrere seg og sende ehf faktura via SendRegning.

For mer informasjon, kontakt din lokale økonomimedarbeider

Ved utenlandsk leverandører, ta kontakt på epost: regnskap@nmbu.no.

Info til utenlandske leverandører finnes her.

Betalingsopplysninger:

(innbetalinger til NMBU)

BANKDETALJER:
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

ACCOUNT NO: 7694 05 12510
SWIFTCODE: DNBANOKK
IBAN NR: NO8976940512510


Organisasjonsnummer NMBU:

ORG.NR : 969 159 570 MVA

(ORG.NR : 974 705 230 Kun til bruk overfor trygdekontor-NAV)

Postadresse:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postboks 5003
1432 Ås

Norwegian University Of Life Sciences
P O BOX 5003
1432 AAS
Norway

Published 17. november 2015 - 8:42 - Updated 27. April 2021 - 15:22