Kredittkort

NMBU tilbyr kredittkort via Eurocard. Dette er en firmakort løsning.

Søknad om kort gjøres via denne linken.

Søknadsskjemaet fylles ut og vil ved signering automatisk bli sendt til E-admin ved NMBU.

I tillegg må kortholderavtale med NMBU sendes ferdig utfylt og signert til eurocard@nmbu.no.

Normalt vil kort være søker i hende innen 10 arbeidsdager.

Fordeler med Eurocard Corporate Gold, les her. Se også Eurocards hjemmesider om hva som inkluderes i Eurocard Corporate Gold.

Published 26. oktober 2015 - 14:01 - Updated 13. February 2019 - 14:15