Regnskap

Økonomi/Regnskapsseksjonen

Økonomi/Regnskapsseksjonen

Regnskapsseksjonen i Sentraladministrasjonen skal ivareta et samlet regnskap for NMBU etter de regnskapsprinsipper som er bestemt og rapportere til overordnede myndigheter - Finansdepartementet, KD og Riksrevisjonen.

Medarbeidere regnskapseksjonen

Medarbeidere regnskapseksjonen

En oversikt over alle som jobber i regnskapseksjonen og hva de gjør.

Kontoplan

Kontoplan

Kontoplan for NMBU inneholder:

Kontoplanens oppbygging, Konto/Artskoder,

Fakultet-, institutt-, senter- og avdelingskoder m.m.

UBW

UBW

NMBU benytter økonomisystemet UBW (tidl. Agresso). For spørsmål knyttet til UBW, send epost til ubw@nmbu.no .

Kredittkort

Kredittkort

Ansatte som har mye jobbrelatert reising bør skaffe seg et kredittkort og, i den grad det er mulig, bruke dette ved jobbreise.

Krav som stilles til et salgsdokument/faktura

Krav som stilles til et salgsdokument/faktura

De lovbestemte formelle kravene til faktura (salgsdokument) skal være oppfylt.

Attestasjonsmyndighet og kontroll.

Attestasjonsmyndighet og kontroll.

Rutinen skal sikre at bestemmelsene om attestasjonsmyndigheten/kontrollen ved enheten er kjent og er strukturert slik at intern kontrollen blir ivaretatt. Rutinen gir også en dokumentasjon av de operative økonomibestemmelsene om bestilling og attestasjon. Kravene til organiseringen i utøvelsen av attestasjonsmyndigheten med arbeidsdeling.