Prosjekter (BOA)

Et overordnet kontrollansvar innenfor bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet.
Seksjonen har også et ansvar for rådgivning og opplæring innenfor disse områdene.

Prosjekter