Økonomistyring

Leiested mal og dokumentasjon

Mal for å beregne kostnader på leiested er under utvikling og vil derfor kunne endres. Ta kontakt med Laila Johansen eller Ann- Solveig Hofseth ved spørsmål knyttet til malen. Det er etablert et leiestedsforum hvor leiestedsansvarlige kan diskutere problemstillinger knyttet til hvordan malen skal brukes, eller hvordan man skal tenke rundt leiested, høre på andres erfaringer osv. Ta kontakt med Laila eller Ann- Solveig hvis dere ønsker å delta

Økonomistyring

Seksjon for økonomistyring har det overordnede ansvar for økonomirapportering og budsjettering ved NMBU.

Budsjettering

Budsjettering

Den enkelte enhets tildeling fastsettes årlig gjennom vedtak i Universitetsstyret. Fakultetenes tildeling er beregnet med bakgrunn i den vedtatte budsjettfordelingsmodellen for NMBU.

Rapportering

Tertialvis regnskapsrapportering

Internkontroll

Lenker til dokumenter for internkontroll.

Prosjekter (BOA)

Et overordnet kontrollansvar innenfor bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet.
Seksjonen har også et ansvar for rådgivning og opplæring innenfor disse områdene.

Budsjett og tiltaksplan

Her finner du oversikt over plan- og budsjettprosessen ved NMBU og de siste års budsjett og tiltaksplan og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.