Økonomistyring

Leiested mal og dokumentasjon

Mal for å beregne kostnader på leiested er under utvikling og vil derfor kunne endres. Ta kontakt med Laila Johansen eller Ann- Solveig Hofseth ved spørsmål knyttet til malen. Det er etablert et leiestedsforum hvor leiestedsansvarlige kan diskutere problemstillinger knyttet til hvordan malen skal brukes, eller hvordan man skal tenke rundt leiested, høre på andres erfaringer osv. Ta kontakt med Laila eller Ann- Solveig hvis dere ønsker å delta

Prosjekter (BOA)

Et overordnet kontrollansvar innenfor bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet.
Seksjonen har også et ansvar for rådgivning og opplæring innenfor disse områdene.