Forlengede unntaksregler for koronarelatert fravær fra 1. januar 2021

 Regjeringen har bestemt at deler av unntaksreglene regulert av unntaksforskriften forlenges utover 31.12.2020.

Fra 1. januar 2021 er fraværskoden for «egenmelding korona» åpnet igjen. Alt fravær for sykt barn skal føres på fraværskoden for «sykt barn og/eller barnepassers sykdom».

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger

Egenmelding
Ved egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene gjelder «vanlig praksis» for egenmelding.
I perioden 1. januar til 31. mars 2021 registreres egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene på:

Kode 1012 – egenmelding Korona.

Sykemelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen.

Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til:

fravaer@nmbu.no

Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema som sendes til lønnsseksjonen.

Fravær med sykt barn
Foreldrenes kvote med omsorgspenger dobles i 2021.
Unntaksreglene vedtas forlenget til og med 30. juni 2021

Videre forlenges følgende særbestemmelser i unntaksforskriften. 

  • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet.
  • Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen

 Antall dager omsorgspenger:

  • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2021
  • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2021
  • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2021

Alene om omsorgen:

  • 1-2 barn går fra 20 til 40
  • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
  • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2021

Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:

Kode 2010  - barn og/eller barnepassers sykdom

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no
https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/omsorgspenger

Ferie
I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.
             
Published 23. April 2020 - 13:57 - Updated 22. mars 2021 - 16:43