Fravær ved NMBU som er relatert til korona

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder for at NMBU skal få refusjon fra NAV.

Fravær ved NMBU som er relatert til korona

Egenmelding
Grensen for sammenhengende egenmelding er økt fra 8 til 16 dager. Reglene er satt kraft fra 16. mars 2020.

Egenmelding som gjelder korona eller karantene skal registreres på:

Kode 1012 – egenmelding Korona.

Dersom det er ført fravær på feil kode, bør det registreres på nytt samt informere lønnsseksjonen slik at de får fjernet det som er feil.


Sykemelding
Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til:

fravaer@nmbu.no

Nærmeste leder er ansvarlig for at skjema blir utfylt og sendt til lønnsseksjonen .

Fravær med sykt barn
Arbeids- og sosialdepartementet har 13. mars 2020 vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Foreldre som må være hjemme med barna på grunn av stengte skoler og barnehager kan bruke av omsorgsdager. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.

Antall dager omsorgspenger:

  • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2020
  • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2020
  • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2020

Alene om omsorgen

  • 1-2 barn går fra 20 til 40
  • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
  • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2020

Dager som allerede er benyttet i 2020 går til fradrag i det totale antallet. Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:

Kode 2012  - barn og/eller barnepassers sykdom (korona)

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no  https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/omsorgspenger


             

Published 23. April 2020 - 13:57 - Updated 23. April 2020 - 14:46