Rutiner lønn

Statens pensjonskasse

Her finner du en veiledning mht rutiner om Statens pensjonskasse (SPK).

Fravær ved NMBU som er relatert til korona og nye regler for fravær fra 1. juli 2020

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder for at NMBU skal få refusjon fra NAV.

Forskjellige typer lønnsforhold ved NMBU

Formål: Sikre riktig lønn til rett tid

Utenlandske arbeidstakere

Formål Sikre korrekt innberetning/utbetaling av lønn /godtgjørelse til utenlandske arbeidstakere.

Stipendutbetaling

Formål Sikre at utbetalt stipend blir utbetalt til rett tid, rett person og riktig lønnsinnberettet.