Rutiner lønn

Statens pensjonskasse

Her finner du en veiledning mht rutiner om Statens pensjonskasse (SPK).

Refusjoner sykepenger, lærlinger og arbeidsmarkedstiltak

Formål Sikre at refusjonskrav blir sendt, korrekt beregnet og regnskapsført

Forskjellige typer lønnsforhold ved NMBU

Formål: Sikre riktig lønn til rett tid

Utenlandske arbeidstakere

Formål Sikre korrekt innberetning/utbetaling av lønn /godtgjørelse til utenlandske arbeidstakere.

Stipendutbetaling

Formål Sikre at utbetalt stipend blir utbetalt til rett tid, rett person og riktig lønnsinnberettet.