Rutiner lønn

Statens pensjonskasse

Her finner du en veiledning mht rutiner om Statens pensjonskasse (SPK).

Forlengede unntaksregler for koronarelatert fravær

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder (bortsett fra fravær med sykt barn) for at NMBU skal få refusjon fra NAV. 

Forskjellige typer lønnsforhold ved NMBU

Formål: Sikre riktig lønn til rett tid

Utenlandske arbeidstakere

Formål Sikre korrekt innberetning/utbetaling av lønn /godtgjørelse til utenlandske arbeidstakere.

Stipendutbetaling

Formål Sikre at utbetalt stipend blir utbetalt til rett tid, rett person og riktig lønnsinnberettet.