Nyheter og driftsmeldinger

Leveringsadresser oppdateres
Sist oppdatert 04.08.2020

Innkjøpsseksjonen er i ferd med å oppdatere leveringsadressene i UBW basert på de reviderte veiadressene på campus Ås. Endringene vil gradvis bli synlige i UBW ehandel i løpet av uke 32 og 33. Mer informasjon sendes ut til UBW rekvirenter og Innkjøpskoordinatorer i uke 33. Leverandører vil også informeres om disse endringene.

 

Reisebyråtjenester - avtale med GTravel og overgang til Berg-Hansen
Sist oppdatert 09.07.2020

I begynnelsen av måneden kunne vi lese i media at GTravel Norge AS hadde begjært seg konkurs. GTravel er et brand med flere avdelinger og franchiser. Oppbudet til GTravel Norge rammer ikke NMBUs avtale av reisebyråtjenester, som er inngått med GTravel Østfold. NMBUs ansatte skal dermed fremdeles benytte denne avtalen for kjøp av reisebyråtjenester.

NMBU får i løpet av høsten Berg-Hansen som ny leverandør av reisebyråtjenester. Fremdrift rundt denne implementeringen og overgangen er ikke enda avklart og informasjon vil gjøres tilgjengelig når det er mulig.

 

Force Majeure og valutasvingninger i anskaffelser
Sist oppdatert 31. mars 2020

I disse dager mottar NMBU som andre både henvendelser om force majeure fra leverandører og spørsmål om hvordan man kan redusere risiko for valutasvingninger i kontrakter. Vi har utarbeidet et notat om ulike aktuelle scenarioer som kan være nyttige å kjenne til og forstå. Notatet er internt for NMBU og er tilgjengelig under Viktige Dokumenter.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Innkjøpsseksjonen

 

 

X-Ide AS er konkurs - Merkur Grafisk ny hovedleverandør
Sist oppdatert 08. oktober 2019

Leverandøren X-Ide AS er konkurs og er ikke lenger leverandør til NMBU på trykksaker. Firmaet som opererer under navnet X-Ide AS er ikke det samme firma som NMBU hadde avtale med og skal ikke benyttes. Avtalen er under avvikling.

Leverandøren Merkur Grafisk AS vil ta over som primærleverandør, og etablering av portal for visittkortbestilling og generelle bestillinger er under utarbeidelse.

For spørsmål om nye trykkoppdrag og bestillinger av visittkort, kontakt Eivind Norum i Kommunikasjonsavdelingen.
For andre spørsmål, vennligst kontakt Grethelinn Rasmussen i Innkjøpsseksjonen.

Avtalekatalogen og denne informasjonssiden oppdateres fortløpende.
 

 

Rammeavtale for leie og drift av kaffemaskiner vil ikke bli videreført
Sist oppdatert: 10.7.2019

På grunn av manglende interesse, og svært begrenset bruk av eksisterende avtale, vil ikke denne bli søkt fornyet etter avtaleslutt (28.8.2019). De som nå har lokale leieavtaler med JDE Norge AS, kan fortsette å ha det, men evt. fornyelse av avtalen må gjøres i egen regi, og uten grunnlag i en rammeavtale.

For spørsmål, ta kontakt med Innkjøpsseksjonen.

Published 6. mars 2019 - 13:33 - Updated 4. august 2020 - 13:34