Innkjøpskoordinatorer

Fakultet / enhet

Innkjøpskoordinator

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Ann Kristin Øyen
Heidi Horni

Handelshøgskolen (HH) Kristine Rona Kjersheim
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Gunnar Jensen/ Natalia Danchenko
Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Torgeir Pedersen/ Andreas S. Flø

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) Rune Eikanger
Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Gro Stokke Liverød/Henrik Bjørsell

Veterinærhøgskolen (VET)

Kari Bergitte Finstad

Studieavdelingen (SA) Iben Andersen
Forskning, Innovasjon og Eksternt Samarbeid (FIE) Jan Olav Aarflot
Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Pia C. Norheim
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kjersti Erikstad Andresen
Senter for husdyrforsøk (SHF)

Tommy Berger

ForTek (SHF) Ismet Nikqi
IT-avdelingen (IT) Margreth Terese Reme
Universitetsbiblioteket (UB) Hilde Kristin Langsholt
Økonomiavdelingen (ØkAvd) Anisa Khan
Personal- og orgaisasjonsavdelingen (POA) Ulf Knobloch Johannessen
Avdeling for ledelse og virksomhetsstyring (LOV) Kristin Hagen
Kommunikasjonsavdelingen (KA) Eivind Norum
Eiendomsavdelingen (EIA) TBD

 

Published 19. desember 2018 - 0:31 - Updated 15. mars 2021 - 21:45