Meny
Kontakt oss
Innkjøpskoordinatorer

Innkjopskoordinatorer

Har du spørsmål om rammeavtaler, anskaffelser og alle relaterte prosesser?
Oppsøk din kontakt lokalt, så får du hjelp!

Innkjøpskoordinatorer

Fakultet / enhet

Innkjøpskoordinator

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Ann Kristin Øyen
Heidi Horni

Handelshøgskolen (HH) Reidun Aasheim
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Gunnar Jensen
Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Torgeir Pedersen

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) Rune Eikanger
Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Gro Stokke Liverød/Henrik Bjørsell

Veterinærhøgskolen (VET)

Kari Bergitte Finstad

Studieavdelingen (SA) Iben Andersen
Forskning, Innovasjon og Eksternt Samarbeid (FIE) Jan Olav Aarflot
Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Pia C. Norheim
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Kjersti Erikstad Andresen
Senter for husdyrforsøk (SHF)

Tommy Berger

ForTek (SHF) Ismet Nikqi
IT-avdelingen (IT) Margreth Terese Reme
Universitetsbiblioteket (UB) Hilde Kristin Langsholt
Økonomiavdelingen (ØkAvd) Anisa Khan
Personal- og orgaisasjonsavdelingen (POA) Ulf Knobloch Johannessen
Ledelsessekretariatet Kristin Hagen
Kommunikasjonsavdelingen (KA) Eivind Norum
Eiendomsavdelingen (EIA)

Linda Bystrøm

Jon Grønli Olafsen

Jan Fredrik Arning

 

Published 19. desember 2018 - 0:31 - Updated 22. mai 2020 - 11:48