Innkjøpsseksjonen

Ved innkjøpsseksjonen arbeider vi med alle typer anskaffelser ved NMBU og har et bredt spekter av oppgaver.


Ansatte

Ønsker du bistand, ta direkte kontakt om det gjelder spesifikke emner eller send en henvendelse til vår felles mailadresse.

Innkjøpssjef

Anskaffelser, strategi og ledelse, internkontroll, innkjøpsforum

tbd

Anskaffelser

Anskaffelser - arbeider direkte med Eiendomsavdelingen.

Annet: Malverk, digitalisering av anbudsprosessen

Anskaffelser, spesielt ansvar for miljø, etikk og samfunnsansvar

Annet: Innkjøpsrutiner og -prosesser

tbd

Anskaffelser, eHandel, Avtalekatalogen og reiseavtalene

Published 19. desember 2018 - 0:42 - Updated 7. januar 2020 - 15:22