Ansatte i innkjøpsseksjonen

Ønsker du bistand, ta direkte kontakt om det gjelder spesifikke emner eller send en henvendelse til en av våre felles mailadresser.

Anskaffelser, rammeavtaler

Anskaffelser, ehandel (deltid), strategisk utvikling

Ansvarlig for ehandel - drift og utvikling

Anskaffelser - arbeider direkte med Eiendomsavdelingen.

Annet: Malverk, digitalisering av anskaffelsesprosessen

Anskaffelser, strategi, utvikling og ledelse, internkontroll, innkjøpsforum

Anskaffelser, spesielt ansvar for miljø, etikk og samfunnsansvar

Annet: Innkjøpsrutiner og -prosesser

Anskaffelser, spesielt IT

Annet: Digitalisering og standardisering

Published 19. desember 2018 - 0:42 - Updated 3. september 2020 - 21:49