Innkjøpsplan

Hva er en Innkjøpsplan?

Om en rekvirent (bestiller) har mange ordre i UBW ehandel vil en Innkjøpsplan kunne bidra til spart tid både for rekvirent og godkjennerledd. Innkjøpsplan er først og fremst aktuelt for løpende kjøp av driftsrekvisita - være seg kontorrekvisita, kjemikalier, labrekvisita eller andre bestillinger som gjøres relativt hyppig.

En Innkjøpsplan er et forhåndsgodkjent "rekvisisjons-budsjett". Når det lages en rekvisisjoner med variabler som finnes i en Innkjøpsplan, kan denne sendes direkte til leverandør som en ordre uten ny godkjenning hos prosjektleder og BDM.

Reglene settes sammen av følgende variabler og konteringsverdier:

  • Rekvirent
  • Leverandør
  • Koststed og arbeidsordre
  • Tidsramme
  • Budsjett (verdi på rekvisisjoner, i NOK eks mva)

Dette høres interessant ut - hvordan går jeg videre?

Ulike fakulteter og enheter vil kunne ta i bruk Innkjøpsplan forløpende fra vinter 2021. Etterhvert som Innkjøpsseksjonen har hatt en dialog med hver enkelt enhet, vil lokale kontaktpersoner for Innkjøpsplan gjøres tilgjengelig på disse sidene.

Kontakt ansvarlige for Innkjøpsplaner på ditt fakultet / enhet. Basert på lokale vurderinger vil de kunne melde inn en Innkjøpsplan for registrering i UBW. Når denne er godkjent vil Innkjøpsplanen bli tilgjengelig for deg når du registrerer rekvisisjoner i UBW ehandel.

Merk at forespørsler om å opprette Innkjøpsplaner som sendes inn av andre enn dedikerte kontaktpersoner, vil bli avvist.

 

Published 19. januar 2021 - 21:26 - Updated 19. januar 2021 - 21:37