FAQ ehandel

STIKKORD

KOMMENTAR / FORKLARING

Avstemming Om det er avvik mellom innkjøpsordre og innkjøpsfaktura, vil du få faktura til avviksbehandling - og avstemme ordre og faktura.
Fakturamatch Når en innkjøpsfaktura stemmer med innkjøpsordren i beløp, antall og varebeskrivelser, vil denne "matche". Det innebærer at faktura kan utbetales uten ny godkjenning så snart du har bekreftet varemottak
Frakt Ulike avtaler har ulike fraktbetingelser, og ofte inntreffer frakt- eller minsteordregebyrer dersom en ordre er av lav verdi. Se Avtalekatalogen for mer informasjon om betingelsene som gjelder for hver enkelt avtale
Fritekst Bestillingsmetode for varer og tjenster som ikke lett kan defineres i en katalog - som feks bestilling etter en anbudskonkurranse, tilbud fra avtaleleverandør - feks trykksaker eller bestillingsvarer. Kontroller alltid at konteringen er korrekt når varene overføres til UBW.
Innkjøpsfaktura En faktura med en innkjøpsordre referanse kalles en Innkjøpsfaktura. En leverandørfaktura er merket med andre referanser, som feks ditt ressursnummer.
Innkjøpsplan Et forhåndsgodkjent "rekvisisjonsbudsjett" som lar rekvirenten bestille varer uten ny godkjenning innenfor Innkjøpsplanens rammer. Se mer informasjon i denne artikkelen.
Katalog En katalog av varer som man kan gjøre søk i via UBW ehandel (ekstern samling av kataloger og punchout)
Kontering De betalingsopplysningene som må legges inn i rekvisisjonen for å sikre korrekt godkjenning og bokføring. Inkluderer koststed og arbeidsordre. For mer informasjon, kontakt Økonomi på din enhet.
Leveringsadresse Leveringsadressene som finnes i UBW ehandel er NMBUs standard leveringsadresser. Hvor alle som benytter et gitt koststed bruker samme leveringsadresse, kan disse kobles så leveringsadressen velges automatisk. Det er alltid mulig å overstyre leveringsadressen som foreslås.
Punch-out En nettbutikk som er knyttet til UBW ehandel kallen en punch-out. Sortiment og priser er ikke søkbart direkte via UBW ehandel, men man må inn på hver enkelt punch-out for å søke.
Rekvirent En NMBU ansatt som er gitt tilgang til å kunne registrere rekvisisjoner i UBW ehandel
Rekvisisjon En bestilling i UBW ehandel er en rekvisisjon inntil den er godkjent av prosjektleder og BDM. Da blir den til en innkjøpsordre som sendes til leverandøren.
Varemottak Når du har fått varene du har bestilt, skal du også bekrefte dette varemottaket i UBW ehandel. Det bekrefter at du aksepterer utbetaling av faktura.
Published 19. januar 2021 - 22:19 - Updated 19. januar 2021 - 22:50