Slik bestiller jeg

1. Avklare med nærmeste leder at du kan bestille og hvilke midler som skal benyttes (kostnadssted, prosjekt, tiltak).

2. Bruke NMBUs rammeavtaler der de finnes.

  • Sjekk i avtalekatalogen om det finnes rammeavtaler for ønsket vare/tjeneste.
    [MERK: Avtalekatalogen er under etablering - om kjente rammeavtaler mangler så kommer de snart på plass! Ta kontakt om du har spørsmål]

  • Sjekk eventuelt våre hjelpesider for noen vanlige innkjøp (datautstyr, mat, reise etc.)

  • Hvis du ikke finner frem i avtalekatalogen, kontakt din innkjøpskoordinator for hjelp.

  • Avtalene skal ikke benyttes til private kjøp.

3. Gi beskjed til din innkjøper når varen er mottatt, så forsinkes ikke betalingen til leverandøren.

Finnes ikke rammeavtaler?

Published 29. november 2018 - 13:54 - Updated 29. oktober 2019 - 10:12