Slik bestiller jeg

1. Avklare med nærmeste leder at du kan bestille og hvilke midler som skal benyttes (kostnadssted, prosjekt/arbeidsordre).

2. Bruke NMBUs rammeavtaler der de finnes.

Finnes ikke rammeavtaler?

Published 29. november 2018 - 13:54 - Updated 3. november 2020 - 14:17