Kommende anbud


Har du spørsmål, eller innspill å komme med i anskaffelsesprosessen, nøl ikke med å ta kontakt med ansvarlig innkjøper.
Merk at enkeltanskaffelser ikke nevnes her, men prosessene gjennomføres parallelt med inngåelse av rammeavtaler. For spørsmål, kontakt Innkjøpsseksjonen.

Rammeavtaleområde

Forventet
kontraktsignering

Saksbehandler
innkjøpsseksjonen

Avfallshåndtering Vår 2021 GH
Internrevisjon Vår 2021 MD
Leiebil Vår 2021 AR
Lås og beslag Vår/sommer 2021 Follo interkommunale innkjøpssamarbeid FIK
Bilkjøp Forsommer 2021 Follo interkommunale innkjøpssamarbeid FIK
Rådgivningstjenester for IKT-behov og -infrastruktur Forsommer 2021 MD
Antistoffer Forsommer 2021 UiO
Veterinærmedisiner Forsommer 2021 HF
Konsulenttjenester - leiestedsmodellen Sommer 2021 GR
Profilartikler Sommer 2021 GR
Arbeidstøy /verneutstyr Sommer 2021 GH/HF
Byggevarer / Maling / landbruksteknisk materiell Sommer 2021 GH/HF
Lagerutstyr / garderobe / verksted materiell Sommer 2021 GH/HF
Elmateriell / Lyskilder Sommer 2021 GH
Kuldetekniske installasjoner Sommer 2021 GH
Kjemikalier/stoffer Sommer 2021 HF
Blomster Sommer 2021 AR
VVS Høst 2021 MD
Forbruksmateriell (vaskemidler, kontorrekvisita) Høst 2021 Statens Innkjøpssenter
Drift av avløpsrør / rørledninger Høst 2021 GH
Kurs og konferanse Høst 2021 Statens Innkjøpssenter
Mobiltelefoner og nettbrett Gjelder fra 2022 Statens Innkjøpssenter
Bilhold, verkstedstjenester, generell bilhold Ikke avklart  
Hvitevarer Ikke avklart  

 Listen oppdateres den første uken hver måned. Sist oppdatert: 07. april 2021

AK: Anisa Khan
AR: Anette Rodal
GH: Gaute Hoff
GR: Grethelinn Rasmussen
HF: Heikki Fjelldal
MD: Magnus Dagestad

 

Published 7. november 2019 - 14:23 - Updated 7. April 2021 - 15:06