Avtaler

Avtalekatalogen inneholder konkurransesensitiv informasjon.
For å åpne Avtalekatalogen fra hjemmekontor må du derfor gjøre følgende

 • Åpne en nettleser og gå til portal.nmbu.no - Velg Home Office
 • Inne på Home Office, åpne en nettleser og gå til Avtalekatalogen.

Hvis det er flere avtaler på samme område vil du finne informasjon om hvordan du skal velge leverandør

 1. Rangering
  Hvis avtalen er 'rangert' skal du primært bruke den øverst rangerte leverandøren. Det er kun dersom denne ikke har kapasitet at du kan forespørre andre leverandører
 2. Minikonkurranse
  For alle bestillinger innenfor avtaleområdet skal det gjøres en minikonkurranse mellom aktuelle leverandører. Kontakt avtaleansvarlig for mer informasjon.
 3. Hybrid rangering/minikonkurranse
  I disse tilfellene skal man følge rangeringen for oppdrag opp til en angitt verdi. Om oppdragets verdi overstiger dette beløpet, skal det gjennomføres en minikonkurranse. Kontakt avtaleansvarlig for mer informasjon.

Er det informasjon eller avtaler du ikke finner eller har spørsmål om, ta kontakt med Innkjøpsseksjonen på innkjop@nmbu.no

Published 11. desember 2018 - 10:42 - Updated 21. september 2020 - 22:56