Informasjon til leverandører

Anbudsprosesser på NMBU

 • Anbud med en verdi på over 1,4m NOK eks mva publiseres på Doffin.no. Ta en titt på de siste kunngjøringene på Doffin eksisterende utlysninger og registrer deg for å motta varsler om nye utlysninger automatisk.
 • NMBU benytter Mercell TendSign til gjennomføring av anskaffelser. Veiledning for leverandører i bruk av systemet, finnes her (Mercell sine sider). 
 • Noen anskaffelsesprosesser er todelte; først med en prekvalifisering av leverandører (søknad om deltagelse) og senere tilbudsfrist for kvalifiserte og inviterte leverandører. Se kort veiledning her.
 • Har du spørsmål om innholdet i en anskaffelse, kontakt ansvarlig innkjøper via Spørsmål & Svar delen i TendSign.

 

Viktig praktisk informasjon til våre leverandører

 • Faktura og betalingsinformasjon
 • Tollkredittnummer: 22805-40
 • Leveringsadresser
  NMBU har en rekke besøks- og leveringsadresser på Campus Ås. For informasjon om disse, følg lenken over.
  Se og mer detaljert informasjon om leveringsadresser i elektroniske bestillinger i vår artikkel om ehandel for NMBUs avtaleleverandører.

 • ehandel for NMBUs avtaleleverandører
  Informasjon om hensikt, tilkoblingsalterantiver, leveringsadresser i vårt ehandel system med mer.

 

Lovverk, regler og veiledning

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har samlet mye god og relevant informasjon om offentlige anskaffelser på sine nettsider anskaffelser.no
 • Informasjon spesielt utarbeidet for leverandører som skal gi tilbud i offentlige anskaffelsesprosesser er tilgjengelig her

 

 

Published 11. desember 2018 - 10:04 - Updated 6. April 2022 - 14:39