Prosjektskjema

De gjennomgående prinsipper er:

  • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres og bokføres, inkludert arbeidstid som fast tilsatte over ordinær tildeling bruker i prosjektet (01-lønn).
  • I den grad NMBU gjennomfører prosjekter hvor ekstern bidragsyter ikke fullfinansierer prosjekter (bidragsprosjekter), skal NMBUs egeninnsats synliggjøres i regnskapet.
  • Bidragsprosjekt skal gå i balanse. Oppdragsprosjekt bør gå med overskudd.
  • Oppdragsprosjekt skal ikke subsidieres fra NMBUs ordinære tildeling, dvs. at oppdragsprosjekt ikke kan finansieres med egeinnsats.
  • Indirekte kostnader (dekningsbidrag) budsjetteres og bokføres iht. TDI-modellen på prosjektsøknader fom. 1.1.2016. Prosjektsøknader sendt før 2016 fortsetter med satsene som gjaldt for indirekte kostnader ved søknadstidspunktet.

Det er lagt til rette en egen prosjektmodul i Agresso som støtte til administrasjon av prosjektene.

Kontraktsmaler

Budsjettmal

      

Ved spørsmål vedrørende BOA, kontakt Laila Johansen tlf. 67230642

Published 9. juni 2015 - 10:36 - Updated 7. juni 2018 - 14:35