Innkjøpsskjema

Last ned dokumentene her:

Innmeldingsskjema : Dette skjema skal fylles ut av fakultetets innkjøpskoordinator i samarbeid med behovshaver, og sendes til innkjop@nmbu.no.

Anskaffelsesprotokoll : Dette skjema fylles ut av fakultetets innkjøpskoordinator ved direkte anskaffelser (intensjonskunngjøring, suppleringskjøp. direktekjøp) over kr. 100.000,-.

Mal for kravspesifikasjon : Dette skjema fylles ut av behovshaver og fakultetets innkjøpskoordinator, og sendes innkjop@nmbu.no sammen med innmeldingsskjemaet.

Published 5. august 2015 - 10:15 - Updated 12. mars 2018 - 9:43