Skjema

Regnskap

Tollfrihetserklæring

Konteringsblankett  

Blankett for forskuddsutbetaling

Form for advance payment

Blankett for interne overføringer

Blankett for utbetalinger

Form for payment

Blankett for budsjettdisponeringsmyndighet

UBW tilgangsskjema

Authorization for electronic Access UBW

UBW pålogging og informasjon

 

Økonomistyring 

Budsjettskjema BOA TDI

Mal for leiested ( under utvikling) 

Leiested- rapport fra nasjonal arbeidsgruppe 2013

 

Lønn

Tilgangsskjema

Honorar og stipendskjema

Honorar_og_stipenskjema.

Blankett for forskuddsutbetaling - kun stipend

Stans av lønn

Endring lønn

Permisjon foreldrepermisjon ev adopsjon:

Foreldrepermisjon_pdfversjon.pdf 

Foreldrepermisjon_wordversjon.doc 

Fravær:

Skjema for koronarelatert fravær


Annet :

Blankett for forskuddsutbetaling

Skjema for lønnsberegning inkl. pensjonsinnskudd

Avtaleskjemaer_er_på_Compendia_pers.håndbok


For utenlandsopphold / forskningstermin :

Oppgjørsskjema

Settlement-form_for_stay_abroad

Vedlegg utenlandske statsborgere

Bank account and swift information

( For external members of expert committees evaluating candidates for personal promotion to professor on the basis of competence )

Andre blanketter veiledninger :

Andre lønnsskjemaer :

Fees for external lectures

Honorar ekstern sensor 

Honorar_ekstern_foreleser

Fees for external examiners

Vedlegg til retningslinjer for honorering av ekstern sensor og foreleser

New guidelines for external examiners and lecturers 

Tilgangsskjema UBW - for utvidede rettigheter UBW, ta kontakt med ubw@nmbu.no .

Utfylling på papir :

Timeliste_excel ( Utfylling på papir )

Timeliste_pdf    ( Utfylling på papir )

                                                                                                                      

Lønnslån :(Personalhåndboken)

Refusjon elektroniske kommunikasjonstjenester

Refusjon av teletjenester (mobil, bredbånd, m.m.) sendes lønnsseksjonen for utbetaling gjennom UBW (lønnssystemet). De fleste refusjoner er innberetningspliktig og må derfor utbetales via lønn.

Refusjonen vil bli utbetalt ved neste lønnskjøring (bilaget må være i hende hos lønnsseksjonen senest den 25. måneden før).

Innkjøp
Se nyttig informasjon på Innkjøpssidene

Published 1. juli 2015 - 14:20 - Updated 10. august 2020 - 10:46