Skjema

Økonomistyring 

Midlertidig Budsjettskjema BOA TDI 2022

Budsjettmal Revidert budsjett BFV

Veiledning UBW Planlegger ( budsjettering)

Mal for leiested ( under utvikling) 

Leiested- rapport fra nasjonal arbeidsgruppe 2013

 

Lønn

Blankett for forskuddsutbetaling - kun stipend

Stans av lønn

Endring lønn

Lønnslån

Permisjoner:

Foreldrepermisjon_pdfversjon.pdf 

Foreldrepermisjon_wordversjon.doc

Permisjon uten lønn

Fravær:

Skjema for koronarelatert fravær


Annet :

Blankett for forskuddsutbetaling

Skjema for lønnsberegning inkl. pensjonsinnskudd

Avtaleskjemaer_er_på_Compendia_pers.håndbok

 


For utenlandsopphold / forskningstermin :

Oppgjørsskjema

Settlement-form_for_stay_abroad

Vedlegg utenlandske statsborgere

Bank account and swift information 


Andre lønnsskjemaer :

Fees for external lectures

Honorar ekstern sensor 

Honorar_ekstern_foreleser

Fees for external examiners

Vedlegg til retningslinjer for honorering av ekstern sensor og foreleser

New guidelines for external examiners and lecturers 

 

Tilgangsskjema UBW - for utvidede rettigheter UBW, ta kontakt med ubw@nmbu.no


Utfylling på papir :

Timeliste_excel ( Utfylling på papir )

Timeliste_pdf    ( Utfylling på papir )

                                                                                                                     

 

Refusjon av teletjenester (mobil, bredbånd, m.m.) sendes lønnsseksjonen for utbetaling gjennom UBW (lønnssystemet). De fleste refusjoner er innberetningspliktig og må derfor utbetales via lønn.

Refusjonen vil bli utbetalt ved neste lønnskjøring (bilaget må være i hende hos lønnsseksjonen senest den 25. måneden før).

Innkjøp
Se nyttig informasjon på Innkjøpssidene

Published 1. juli 2015 - 14:20 - Updated 20. juni 2022 - 12:20