Om oss

Økonomiavdelingen har det overordnede faglige ansvar for :

  • Løpende regnskapsføring, tertial- og årsregnskap.
  • Reiser
  • Bidrags- og oppdragsvirksomhet.
  • Lønnsadministrasjon.
  • Konkurranseutsetting og gjennomføring av protokollpliktige anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler.
  • Det årlige budsjettarbeidet.
  • Internt regelverk på økonomiområdet.
  • Systemeieransvar for systemene som brukes på økonomiområdet.

 

Organisering av Økonomiavdelingen :

Lønn: Seksjonssjef Line Bøe Jeremiassen.

Regnskap: Seksjonssjef Asle Lerang.

Innkjøp: Seksjonssjef Grethelinn Rasmussen

Økonomistyring: Økonomidirektør Hans Christian Sundby.

 

 

  

 

 

Published 6. august 2015 - 9:01 - Updated 22. september 2020 - 8:41