Om oss

Økonomiavdelingen har det overordnede faglige ansvar for :

  • løpende regnskapsføring, tertial- og årsregnskap.
  • reiser
  • bidrags- og oppdragsvirksomhet.
  • lønnsadministrasjon.
  • Konkurranseutsetting og gjennomføring av protokollpliktige anskaffelser og inngåelse av rammeavtaler.
  • det årlige budsjettarbeidet.
  • internt regelverk på økonomiområdet.
  • systemeieransvar for systemene som brukes på økonomiområdet.

 

Organisering av Økonomiavdelingen :

Lønn: Seksjonssjef Line Bøe Jeremiassen.

Regnskap: Seksjonssjef Asle Lerang.

Innkjøp: seksjonssjef Grethelinn Rasmussen

Økonomistyring:  økonomidirektør Hans Christian Sundby.

 

 

  

 

 

Published 6. august 2015 - 9:01 - Updated 25. mars 2019 - 15:29