Redaktøransvar på www.nmbu.no

Kommunikasjonsavdelinga har det overordna ansvaret for www.nmbu.no og for uniNMBU i sosiale media.

Redaktøransvar

Ansvarlig redaktør:
Kommunikasjons- og markedsdirektør Monica Hammervold

Redaktør:
Seniorrådgiver Mette Risbråthe

Published 4. september 2008 - 11:00 - Updated 22. mars 2018 - 8:10