Redaktøransvar på www.nmbu.no

Kommunikasjonsavdelinga har det overordna ansvaret for www.nmbu.no og for uniNMBU i sosiale media.

Redaktøransvar

Ansvarlig redaktør:
Fungerende kommunikasjons- og markedsdirektør Mette Risbråthe

 

 

 

Published 4. september 2008 - 11:00 - Updated 19. august 2019 - 9:52