Presseklipp

NMBU i media

På NMBU kan du lære hvordan hester kan være godt for helsa

Uttrykket «en real hestekur» har plutselig blitt noe ordentlig positivt. På NMBU skal de nå lære helsepersonell, pedagoger og andre interesserte opp til å benytte hester i helsefremmende arbeid.

Økt oppmerksomhet på kremasjon

INGHILD HAREIDE HANSEN Leder, Norsk forening for gravplasskultur

Ny viten: Pizzakrydderets ukjente og dramatiske historie

Slett ikke så uskyldig som man skulle tro.

6 millioner i FoU-tilskudd til Borregaard

Borregaard har fått tilsagn om 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norges bioøkonomiordning. Tilskuddet skal gå til videreutvikling av bioraffinerikonseptet i Sarpsborg.

Midler til 250 nye IKT-studieplasser

Som følge av forliket med Venstre og KrF, har regjeringen tildelt midler til 250 nye studieplasser i IKT. Plassene går til institusjoner som har mulighet til å opprette de nye studieplassene

Presisjonslandbruk vil føre til et mer miljø- og klimavennlig landbruk

Jorda har ikke den samme kvaliteten over hele jordet. Med verktøy for presisjonslandbruk kan man tilpasse både gjødsel etter jordkvaliteten. Foto: Yay

UHRs nye leder om postfakta og kritisk tenkning

Mari Sundli Tveit er blitt ny sjef for Universitets- og høgskolerådet.

Verdenskjent «tenker» besøker høgskolen

Det globale sør. Torsdag inviterer Høgskolen i Oslo og Akershus og NMBU til seminar med Arturo Escobar, kjent som en av vår tids største «tenkere». Temaet er forskning i det globale sør og

CWD påvist på nok en villrein

Det er påvist et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk i Nordfjella villreinområde. Nå forberedes uttak av denne for å hindre spredning.

Tidlig slått skal gjøre kua mer klimavennlig (SE VIDEO)

Kuer slipper ut store mengder av klimagassen metan når de raper og puster. Utslippet kan reduseres med opptil 20 prosent hvis bonden slår gresset kuene skal spise tidligere.

Skanner bygg med mobilen

Nå skanner Statsbygg et helt råbygg ved hjelp av mobiltelefonen for å spare både tid, penger og miljøet.

- Urbant landbruk og hydroponiske salater er en urban myte

Øystein Heggdal jobber som journalist i fagbladet Norsk landbruk. Han har en bachelorgrad i miljø- og naturressurser fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Teknologi avslører flaggermusenes hemmelige liv

Ved hjelp av digital teknologi og radiosendere skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.

Slik kan Norge produsere mer mat

Bonden, rådgiveren, forskeren og politikeren - alle må tenke nytt og samarbeide hvis Norge skal produsere mer mat. For første gang har forskerne funnet ut hvordan.

Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt

Aftenpostens ubalanserte fremstilling av byutviklingssaker er problematisk.

Etterlyser forsikring mot boligprisfall

Husholdningenes høye boliglån er en av de største risikoelementene i norsk økonomi. Slik ser ekspertene for seg at låntagerne kunne sikret seg mot mulig prisfall.

Skal flytte solvarme fra sommer til vinter

- Det vi ønsker å finne ut, er om det er mulig å dekke hundre prosent av romoppvarmingen fra solenergi i et enkelt hus, sa Petter Hieronymus Heyerdahl fra NMBU på et geoenergiseminar i

2,5 millioner til oppstart av VA senter

Bildet: Fra venstre: Prosjektleder for kompetansesenteret og assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, Arve Heistad, førsteamanuensis ved NMBU, Venstrepolitiker Solveig Schytz,

Blågrønne innspill fra Ås til Isaksen og Dale

Forskning. - Ås må bli Norges blågrønne svar på silicon valley, gi oss muligheten oppfordret forskere i Ås da de møtte kunnskapsministeren tirsdag.