Ekspertlister

Se nøkkelordene under hver ekspert for hvilke temaer de jobber med.

Alternative proteinkilder for oppdrettsfisk, bærekraftig fiskefôr, Foods of Norway.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdommer, bakterier.

Genetikk, Evolusjon, Genom, Salmonider, Laks, Omega-3, evolusjonsbiologi.

Frukt og bær, produktkvalitet (helseriktige innholdsstoffer), bruk og videreforedling av frukt og bær.

Global matsikkerhet, matsikkerhet i fattige land, internasjonal matpolitikk.

Trygg mat, mat- og vannbårne sykdommer, parasitter.

Meieriteknologi, Osteteknologi, Produksjon av ost, modning av ost.

Processing of meat and fish raw materials, novel and healthy animal foods, chemical and enzymatic oxidation.

Meieriteknologi, næringsmiddel, mikrobiologi, probiotika.

Grønnsaker og poteter, dyrking og lagring av grønnsaker og poteter.

Råvaremarkeder, norsk landbrukspolitikk.

Sjømatindustri- og næring, fiskebørser, laksemarkeder, norsk lakseoppdrettsnæring.

Conservation Agriculture (klimavennlig landbruk) og matvaresikkerhet, overdragelse av sosiale og teknologiske innovasjoner innen solenergi.

Tilpasning av husdyr og landbruk til klimaendringer. Halalkjøtt, geit, landbruk i Afrika.

Trygg mat, matbårne sykdommer og sykdomsutbrudd, bakterier i mat, molekylære metoder for etterforskning av matbårne sykdommer.

Målemetodikk, produktutvikling, prosessutvikling.

Målemetodikk, næringsmiddelteknologi, næringsmiddelmaskiner.

Molekylær cellebiologi, ernæring

tbd

Kornteknologi, vegetabilteknologi, brygging.

Proteiner i næringsmidler.

Organisering i fiskeri- og havbrukssektoren.

Råvaremarkeder

Klimarisiko, landbrukspolitikk, matvaresikkerhet i utviklingsland, utviklings- og ressursøkonomi.

Systems biology of salmon farming. Ecological modeling.

Mat, tarmmikrobiota og helse, matallergi og immunologi.

tbd

Kjøttkvalitet og kjøttproduksjon – storfe.

Landrettigheter, menneskerettigheter, utvikling, rettferdighet.

Trygg mat, marine algetoksiner, blåskjellovervåkning, toksikologi, analytisk kjemi

Avl akvakultur, optimalisering av avlsprogram på fisk.

Matvareproduksjon, landbruksutvikling i Afrika, agroøkologi, agronomi og tilpassing til klimaendringer i tropisk landbruk.

Published 22. oktober 2015 - 8:18 - Updated 8. september 2022 - 10:59

Sider