Ekspertlister

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Pirater, piratvirksomhet, gisselsituasjoner, Shabaab (terror), Al Qaeda på den Arabiske Halvøy (terror), Boko Haram (terror), afrikanske terrororganisasjoner, radikalisering, det muslimske brorskap, religion og politikk. Land: Somalia, Kenya, Yemen, Qatar, i mindre grad Israel-Palestina, Etiopia, Eritrea.

Entreprenørskap, innovasjon i matbransjen, entreprenøriell læring i oppstart og forretningsutvikling, forretningsmodeller og verdikjeder i norsk ull.

Naturvern i Afrika, investeringer i landbruk, nomadisme, reindrift, grønn økonomi.

Afrika, bistand, IMF, Verdensbanken, statistikk og måling, økonomisk historie overbefolkning, utvikling.

Klimaavtaler, skog-klima, tropisk avskoging (REDD), miljøøkonomi.

Samfunnsøkonomiske analyser, miljøøkonomi, helseøkonomi, kulturøkonomi, klimaøkonomi, verdsetting av økosystemtjenester i u-land.

Miljøøkonomi, ressursøkonomi, klimaavgifter, karbonskatt, oljemarkeder.

Miljø- og ressursøkonomi, risiko og usikkerhet.

Skatt, skatteøkonomi.

Internasjonale handelsavtaler, WTO.

Sjømatindustri- og næring, fiskebørser, laksemarkeder, norsk lakseoppdrettsnæring, ressursøkonomi.

Global matsikkerhet, matsikkerhet i fattige land, internasjonal matpolitikk.

Landbruksutvikling, utvikling, matvaresikkerhet, plantegenetiske ressurser.

Utviklings- og ressursøkonomi, eiendomsrettigheter, eiendoms- og arealforvaltning.

Konflikt, menneskelig sikkerhet, matvaresikkerhet og utvikling.

Organisasjonsdesign – organisasjonsmodeller, kobling mellom strategi og organisering og reorganiseringsprosesser.

Naturbasert reiseliv, friluftsliv, analyse av naturbaserte reiselivsbedrifter, deltagelse i friluftsliv, etterspørsel og overvåking, økonomiske effekter og verdier innen naturbasert reiseliv og friluftsliv, reiselivsutvikling i verneområder.

Naturbasert reiseliv, naturforvaltning, fisketurisme, sportsfiske.

Energi- og kraftmarkeder, strøm, industristruktur, markeder og konkurranse, ressurs- og miljøøkonomi, økonometri.

Helseplager, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, care farming, helsefremming.

Klimasårbarhet og tilpasning, nomadisme, reindrift, miljøpolitikk, utvikling.

Råvaremarkeder, norsk landbrukspolitikk, finans og finansmarkeder.

Published 22. oktober 2015 - 9:22 - Updated 8. september 2022 - 12:01

Sider