Eksperter innen teknologi, biovitenskap og realfag

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Bioøkonomi, bioenergi, biomasse, enzymer, enzymteknologi, bioteknologi, mikrobiologi.

Bioenergi, saltsmelteteknologi, CO2-fangst, pyrolyse.

Enzymteknologi, bioenergi, bioteknologi.

Enzymteknologi, bioenergi, bioteknologi, bioraffinering, polysakkarider, karbohydrater.

Biokatalyse, enzymteknologi, fermentering, bioraffinering, bioprosessteknologi, biogass, biodrivstoff, lignocellulose, lignin, makroalger.

Bioteknologi, enzymteknologi og vaksiner, mikrobiologi.

Vaksiner, mikrobiologi.

Molekylær cellebiologi, ernæring.

Mikrobiologi, gut microbiota, mikrobiell økologi og fysiologi.

Chemical analysis techniques and risk assessments for various types of organic contaminants (legacy and emerging organic xenobiotics) in food and environments.

Biofysikk, bioraffinering, prosessindustri.

Organisk kjemi, bioorganisk kjemi.

Naturstoffkjemi, organisk kjemi, feromoner, insektferomoner, fettstoffer, grønn kjemi.

Bier og insekter, pollineringsøkologi, aldring.

DNA-analyser, bakterier, bioinformatikk.

Bildeanalyse, databaser, multivariat statistisk analyse.

3D modelling, 3D visualizations, Virtual Reality, Digital applications for design and urban planning, BIM.

Fornybar energiteknologi, vindkraft, solenergi. Teknisk og økonomisk vurdering av vindkraft- og solenergiressurser, hybride energisystemer, energisparing, ytelse til multiple vindturbiner, turbulens fra single og doble vindturbiner.

Skogregistrering, skogplanlegging, GIS, fjernmåling, skoglig fotogrammetri, flybåren laserscanning, GIS og GPS i skoglige anvendelser, statistiske metoder i ressurskartlegging.

Skogregistrering, fjernmåling, geografiske informasjonssystemer (GIS), skogplanlegging, optimal aptering, flybåren laserscanning, modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning.

Treteknologi, skogbehandling og virkeskvalitet, modellering av virkesegenskaper.

Treteknologi, trevirkets egenskaper og styrke, trefysikk og tremekanikk, skogbehandling og virkeskvalitet.

Processing of meat and fish raw materials, novel and healthy animal foods, chemical and enzymatic oxidation.

Utviklingsbiologi, molekylærgenetikk, GMO, mattrygghet, risikovurdering og CRISPR

Statistikk, Geografiske informasjonssystemer.

Utdanning for bærekraftig utvikling.

Kunstpedagogikk og kunstterapi: Bruk av kunstneriske uttrykksformer i undervisning, veiledning, selvutvikling og terapi.

Samspillet mellom kunst og naturvitenskap, fenomenbasert naturfagundervisning, agroøkologiske læringsprosesser, kvalitative forskningsmetoder.

Yrkesopplæring i naturbruk, pedagogikk/læringsteori, Inn På Tunet, opplevelse av natur- og landskap/kroppsfenomenologi, lokalsamfunnsutvikling

Maskinlæring, dyplæring, nevral symbolsk læring og konseptuell modellering, multimodal mønstergjenkjenning, Zero/Few Shot Learning.

Computer vision/kunstig syn og maskinlæring.

Published 22. oktober 2015 - 9:19 - Updated 13. januar 2023 - 10:24