Ekspertlister

Aktuelt nå:

Kvikkleireskredet i Gjerdrum

  • Fredrik Holth - plan- og bygningsrett: planprosesser, konsekvensutredninger, ROS-analyser, ansvar i byggesaker, ekspropriasjon og jordskifte. Mobil: 450 05 329.
  • Mona Henriksen – geologi, løsmasser og landformer, utbredelse av kvikkleireområder.
  • Trond Børresen – jordfysikk, stabilitet og erosjon i kvikkleireområder.
  • Steinar Taubøll – jurist med spesialområde naturskader, ansvar og erstatning. Mobil: 402 04 750.

 

Koronavirus - bakteppe og konsekvenser

 

Finn eksperter innen:

 

Published 26. juli 2017 - 10:24 - Updated 6. januar 2021 - 11:27