Ekspertlister

Aktuelt nå:

Kraft og energi:

Torjus Folsland Bolkesjø, professor i fornybar energi
Han kan si mye om hvilke grep som må til i utviklinga av kraftmarkedet for å nå klimamål, sette det opp mot strømpriser for forbrukere og industri i Norge, og opp mot andre internasjonalt viktige mål som naturvern, arealbruk osv.

Knut Einar Rosendal
jobber med miljø- og energiøkonomi. Aller mest klimaøkonomi, blant annet kvotemarkedet i EU som er viktig for kraftprisene i Europa inkl Norge.
Han jobber også noe med både olje-, gass- og kraftmarkedet.

Olvar Bergland
kan mye om kraftmarkedet: pris, konkurranse, konsekvenser av endringer i overføringsnettet (inkl kabler til utlandet) og også om regulering av nettselskap og tariffspørsmål. I det siste har han jobbet mye med "demand response" – hvordan få forbrukere til å redusere forbruket i kritiske perioder og omfanget av en slik response.

Fleksibilitet i strømmarkedet er en utrolig viktig faktor for prisene og kraftbehovet. Vi har en gruppe forskere som jobber med nye digitale måter å drifte strømnettet på som kan gi energieffektivisering og høyere fleksibilitet. Gruppa ledes av Heidi Nygård.

 

Finn eksperter innen:

 

Published 26. juli 2017 - 10:24 - Updated 23. november 2021 - 11:37