Ekspertlister

Hvem kan svare på hva? Her finner du en oversikt over mange av NMBUs fremste eksperter innen forskjellige temaer. Ta gjerne kontakt med pressevakt hvis du ikke finner det du leter etter, telefon 917 33 440 /epost: pressevakt@nmbu.no

Ekspertlister

Aktuelt nå:

Kvikkleireskredet i Gjerdrum

  • Fredrik Holth - plan- og bygningsrett: planprosesser, konsekvensutredninger, ROS-analyser, ansvar i byggesaker, ekspropriasjon og jordskifte. Mobil: 450 05 329.
  • Mona Henriksen – geologi, løsmasser og landformer, utbredelse av kvikkleireområder.
  • Trond Børresen – jordfysikk, stabilitet og erosjon i kvikkleireområder.
  • Steinar Taubøll – jurist med spesialområde naturskader, ansvar og erstatning. Mobil: 402 04 750.

 

Koronavirus - bakteppe og konsekvenser

 

Finn eksperter innen:

 

Published 26. juli 2017 - 10:24 - Updated 6. januar 2021 - 11:27