Hvem er vi?

Johan har ansvar for:

  • koordinator for Åpen dag, Ungforsk og Universitetsturnè
  • skolekontakt
  • opplæring av studentambassadører

Silje har ansvar for :

  • markedsføringskampanjer
  • sosiale medier
  • opplæring av studentambassadører

Vi kan dessverre ikke hjelpe med studieveiledning eller andre spørsmål rundt ditt studieløp. For slike spørsmål ta kontakt med sit@nmbu.no.

Published 15. september 2016 - 14:40 - Updated 16. september 2016 - 13:22