Universitetsturnéen 2017

  • NMBU
    Foto
    Håkon Sparre

Hva vil du studere? NMBU reiser land og strand rundt for å informere om hva slags studiemuligheter vi har og hvorfor NMBU er det beste stedet å studere.

Detaljplanen for universitetsturnéen 2017 er ennå ikke klar, men vil bli lagt på denne siden så snart den foreligger. 

Universitetsturneen

NMBU er med universitetsturnéen også i 2017. Det er et samarbeid med de andre universitetene i landet. Et team med en representant fra hvert av universitetene reiser sammen rundt til videregående skoler.

I løpet av fem hektiske uker i januar, februar og mars får mer enn 250 videregående skoler i alle landets fylker besøk av turnéen.

På hver skole får avgangselevene en orientering om høyere utdanning i Norge og en kort presentasjon av de enkelte universitetene. Etter dette kan elevene velge hvem de vil høre mer om og få en litt lengre presentasjon av studietilbud og studentmiljø. Vi erfarer at vi får gitt mye god og relevant informasjon på kort tid og det har blitt et svært populært opplegg.

Studentene vil informere om studietilbudet, studentlivet og hvilke yrkesmuligheter man har etter endt utdannelse ved NMBU. Vi setter stor pris på at skolens rådgiver eller studieveileder tar seg tid til å være med under besøket.

Ta kontakt med oss når vi besøker din skole! Vi vil gjerne snakke med deg!

Når er vi i ditt hjemfylke? Oversikt over universitetsturneene NMBU deltar på:

Fylke/område

Uker i 2017

Oslo

Uke 2, 3 og 4

Buskerud og Vestfold

Uke 5 og 6

Akershus og Østfold

Uke 1,2 og 3

Agder

Uke 4 og 5

Telemark

Uke 6

Hedmark og Oppland

Uke 5 og 6

Rogaland

Uke 4, 5 og 6

Hordaland

Uke 1, 2, 3 og 4

Sogn og Fjordane

Uke 2 og 3

Møre og Romsdal

Uke 3, 4 og 5

Trøndelag

Uke 3, 4 og 5

Nordland

Uke 4, 5 og 6

Troms og Finnmark

Uke 8

Published 9. desember 2013 - 15:00 - Updated 27. mars 2017 - 12:20