Besøk NMBU

  • NMBU
    Foto
    NMBU

Skoletjenesten/enhet for studentrekruttering har ikke lengre koordineringsansvar for skolebesøk til NMBU.

Besøk NMBU

Skoletjenesten/enhet for studentrekruttering har fram til 2016 hatt ansvaret for besøk av skoleklasser til NMBU, med fagdager innenfor en rekke fagområder tilpasset klassetrinn og læreplanmål.

Fra høsten 2016 tar Vitenparken på Campus Ås over ansvaret for å koordinere disse besøkene. Noen av de tidligere faglige oppleggene vil fortsatt kunne bestilles og nye vil utvikles.

For mer informasjon og påmelding; gå inn på Vitenparkens skoleside: http://vitenparken.no/skole/ Se ellers informasjon på Vitenparkens nettsider: www.vitenparken.no

Published 22. desember 2009 - 10:00 - Updated 7. desember 2016 - 10:27