Besøk NMBU

Skoletjenesten/enhet for studentrekruttering har fram til 2016 hatt ansvaret for besøk av skoleklasser til NMBU, med fagdager innenfor en rekke fagområder tilpasset klassetrinn og læreplanmål.

Fra høsten 2016 tok Vitenparken på Campus Ås over ansvaret for å koordinere disse besøkene. Noen av de tidligere faglige oppleggene kan fortsatt bestilles og nye har blitt utviklet.

For mer informasjon og påmelding; gå inn på Vitenparkens skoleside: http://vitenparken.no/skole/ Se ellers informasjon på Vitenparkens nettsider: www.vitenparken.no

Published 22. desember 2009 - 10:00 - Updated 24. oktober 2017 - 14:24