Studentrekruttering

Vi som jobber med studentrekruttering ved NMBU har ansvar for markedsføring av studier, annonsering, markedskampanjer og oppfølging i sosiale medier. Dette i tillegg til utdanningsmesser, skolebesøk og andre arrangementer ved NMBU.

Vi sørger også for opplæring av studentambassadører, messeutstyr, trykking av brosjyrer, etc. i forbindelse med markedsføring. 

Vi kan dessverre ikke hjelpe med studieveiledning eller andre spørsmål rundt ditt studieløp. For slike spørsmål ta kontakt med sit@nmbu.no.

Published 15. september 2016 - 14:23 - Updated 9. august 2017 - 13:23