Om avdelinga

Avdelinga er inndelt i følgande aktivitetsområde:

  • Forskingsformidling og mediekontakt
  • Studentrekruttering
  • Nettsider og sosiale medium
  • Grafisk design og foto

Leiar av Kommuniksjonsavdelinga er kommunikasjons- og marknadsdirektør Hilde Torvanger

Medarbeidarar:
Kven gjer kva

 

Her finn du ei oversikt over Kommunikasjonsavdelinga sine ulike oppgåver og tenester.

Pressekontakt og forskingsformidling
Er du på jakt etter ein ekspert innan eit spesifikt område, så ta kontakt med oss. Her finn du kanskje ein ekspert på eit område du er ute etter?

Vi held medietrening og skrivekurs for forskarar. Vi formidlar strategiske viktige område for NMBU til samfunnet gjennom animasjon, video, foto og tekst, og  har hand om universitetets sosiale medium.
Felles e-post-adresse: redaksjonen@nmbu.no
Kontakt: Mette Risbråthe, Kristine Løwe, Kai Tilley, Morten Ellingsen eller Tonje H. Walde.

Nettredaktør: Mette Risbråthe

Studentrekruttering og studiemarknadsføring
Vi som jobbar med studentrekruttering ved NMBU har ansvar for marknadsføring av studiar, annonsering, kampanjer og oppfølging i sosiale media. I tillegg besøker vi utdanningsmesser og skuler og held arrangement ved NMBU. Vi sørger også for opplæring av studentambassadørar, produksjon av messeutstyr, trykking av brosjyrar, etc. i forbindelse med marknadsføring.
Kontakt: Johan Berlin eller Silje Kjenseth-Wynter

 

Forskingsdagane og Forsker Grand Prix
Avdelinga har ansvar for NMBU si deltaking på Forskingsdagane kvart år.
Kontakt: Eivind Norum

 

Grafisk design og trykk
Vi hjelper til med grafisk produksjon av trykksaker, tekstarbeid og kontakt med trykkeri. Vi produserer brosjyrar og andre trykksaker. Vi har ansvar for at NMBU sin visuelle profil blir overhaldt.
Kontakt: Berit Hopland

 

Fototenester
NMBU har eit innhaldsrikt digitalt fotoarkiv som er tilgjengeleg for alle på foto.nmbu.no. Vi kan bidra med video, fotografi og bildebehandling.
Kontakt: Håkon Sparre

 

 

 

 

Published 17. juni 2013 - 11:18 - Updated 16. januar 2020 - 13:57