Om avdelinga

Avdelinga er inndelt i følgande aktivitetsområde:

  • Forskningsformidling og mediakontakt
  • Studentrekruttering
  • Nettsider og sosiale mediar
  • Grafisk design og foto

Leiar av Kommuniksjonsavdelinga er kommunikasjons- og marknadsdirektør Monica Hammervold.

Medarbeidarar:
Kven gjer kva

Her finn du ei oversikt over Kommunikasjonsavdelinga sine ulike oppgåver og tenester.

Pressekontakt og forskingsformidling
Er du på jakt etter ein ekspert innan eit spesifikt område, så ta kontakt med oss. Vi hjelper til med å omarbeide og tilpasse tekst, video og bilete til dei ulike kanalane. Her finn du kanskje ein ekspert på eit område du var ute etter?

Vi hjelper til med medietrening, skrivekurs, omarbeiding av kronikkar og tekstar på norsk og engelsk til ulike formål. Vi formidlar strategiske viktige område for NMBU til samfunnet gjennom animasjon, video, foto og tekst. Vi har hand om universitetets sosiale media.
Felles epost-adresse: redaksjonen@nmbu.no
Kontakt: Mette Risbråthe, Ruth Lothe, Kristine Løwe, Kai Tilley eller Morten Ellingsen.

Nettredaktør: Mette Risbråthe

Studentrekruttering og studiemarknadsføring
Vi som jobbar med studentrekruttering ved NMBU har ansvar for marknadsføring av studiar, annonsering, kampanjer og oppfølging i sosiale media. Dette i tillegg til utdanningsmesser, skulebesøk og andre arrangement ved NMBU. Vi sørger også for opplæring av studentambassadørar, produksjon av messeutstyr, trykking av brosjyrar, etc. i forbindelse med marknadsføring.
Kontakt: Johan Berlin eller Silje Kjenseth-Wynter

Forskingsdagane og Forsker Grand Prix
Avdelinga har ansvar for NMBU si deltaking på Forskingsdagane kvart år. I 2017 har også NMBU overordna prosjektleiing for desse arrangementa i Oslo/Akershus.
Kontakt: Eivind Norum

Grafisk design og trykk
Vi hjelper til med grafisk produksjon av trykksaker, tekstarbeid og kontakt med trykkeri. Vi produserer brosjyrar og andre trykksaker. Vi har ansvar for at NMBU sin visuelle profil og bruk av logo overhaldast. Vi formidlar kontakt med trykkeri.
Kontakt: Åslaug Borgan og Berit Hopland

Fototenester
NMBU har eit innhaldsrikt digitalt fotoarkiv som er tilgjengeleg for alle på foto.nmbu.no. Vi kan bidra med video, fotografi og bildebehandling.
Kontakt: Håkon Sparre

 

 

Published 17. juni 2013 - 11:18 - Updated 6. september 2017 - 14:14