Om avdelinga

Avdelinga har følgande aktivitetsområde:

  • Formidling og mediekontakt
  • Studentrekruttering
  • Nettsider og sosiale medium
  • Visuelt design og foto

Medarbeidarar:
Kven gjer kva

Pressekontakt
Er du på jakt etter ein ekspert innan eit spesifikt område, så ta kontakt med oss. Her finn du kanskje ein ekspert på eit område du er ute etter?
Felles e-post-adresse: pressevakt@nmbu.no

Vi har ansvar for at NMBU sin visuelle profil blir overhaldt.

 

 

Published 17. juni 2013 - 11:18 - Updated 11. desember 2020 - 15:15