Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Tilsette:

Kommunikasjons- og markedsføringsdirektør.

Overordna ansvar for strategi, rådgjeving av leiinga, krisekommunikasjon.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Oppgåver: Kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for internkommunikasjon.

Utleid til NMBU Veterinærhøgskolen i forbindelse med flytting av veterinærmiljøene fra Adamstuen til Ås.

Generell kommunikasjonrådgjevning ved Veterinærhøgskolen: kontakt Kristine Welde Tranås, 67230647 / 46694856

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for sosiale media.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for Forskingstorget, Forsker grand prix og Forskingsdagane.

Oppgåver: Planlegging og gjennomføring av skulebesøk, opplæring av studentambassadørar, skulekontakt og koordinator for Åpen dag.

Spesielt ansvar for universitetsturné.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for marknadsføringskampanjer.

Oppgåver: Planlegging og gjennomføring av utdanningsmesser.

Web-snikkar.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av nettsider.

Spesielt ansvar tekniske web-tenester.

Fotograf.

Oppgåver: Fotografering, biletehandtering, layout.

Spesielt ansvar for biletearkivet.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Published 6. september 2012 - 9:00 - Updated 4. august 2020 - 12:18