Tilsette i kommunikasjonsavdelinga

Tilsette:

Overordna ansvar for strategi, rådgjeving av leiinga, krisekommunikasjon.

Nestleiar og webredaktør.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Oppgåver: Kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for internkommunikasjon.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for sosiale media.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for Forskingstorget og Forskingsdagane.

Oppgåver: Planlegging og gjennomføring av skulebesøk, opplæring av studentambassadørar, skulekontakt og koordinator for Åpen dag.

Spesielt ansvar for universitetsturné.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for marknadsføringskampanjer.

Oppgåver: Planlegging og gjennomføring av utdanningsmesser.

Web-snikkar.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av nettsider.

Spesielt ansvar tekniske web-tenester.

Web-gartnar.

Oppgåver: Web-tenester internt og eksternt.

Spesielt ansvar for intern opplæring i bruk av vårt publiseringsystem Drupal.

Grafisk designar.

Oppgåver: Grafisk produksjon av trykksaker.

Fotograf.

Oppgåver: Fotografering, biletehandtering, layout.

Spesielt ansvar for biletearkivet.

Published 6. september 2012 - 9:00 - Updated 21. juni 2019 - 10:00