Medarbeidarar

Tilsette:

Kommunikasjons- og markedsføringsdirektør.

Overordna ansvar for strategi, rådgjeving av leiinga, krisekommunikasjon.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Forskingsformidling og pressekontakt

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt, Spesielt ansvar for sosiale media.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt, web. Spesielt ansvar for sosiale media.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Merkevarestrategi og merkevarebygging.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for Forskingstorget, Forsker grand prix og Forskingsdagane.

Webkonsulent.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av intranett og nettsider.

Web-snikkar.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av nettsider.

Spesielt ansvar tekniske web-tenester.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt, sosiale media, samfunnskontakt, kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Spesielt ansvar for internkommunikasjon og intranett.

Oppgåver: Internkommunikasjon. Planlegging og gjennomføring av utdanningsmesser.

Kommunikasjonsrådgivar, internkommunikasjon, nynorsk

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Oppgåver: Kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Fotograf.

Oppgåver: Fotografering,video, video- og biletehandtering, biletearkivet.

Published 6. september 2012 - 9:00 - Updated 3. august 2022 - 8:51