Medarbeidarar

Tilsette:

Overordna ansvar for strategi, rådgjeving av leiinga, krisekommunikasjon.

Oppgåver: Forskningsformidling, pressekontakt

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt, sosiale media, samfunnskontakt, kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Samfunnskontakt, kommunikasjonsstøtte til rektoratet, pressekontakt

Oppgåver: Marknadsføring, forskingsformidling. Spesielt ansvar for sosiale media.

Oppgåver: Forskingsformidling, web, Campus Øst

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt, webutvikling. Spesielt ansvar for sosiale media.

Oppgåver: Merkevarestrategi og merkevarebygging.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for Forskingstorget, Forsker grand prix og Forskingsdagane.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av intranett og nettsider.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av nettsider.

Spesielt ansvar tekniske web-tenester.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Oppgåver: Spesielt ansvar for internkommunikasjon og intranett.

Kommunikasjonsrådgivar, internkommunikasjon, nynorsk

Oppgåver: Fotografering,video, video- og biletehandtering, biletearkivet.

Digital markedsføring, sosiale media, studentrekruttering, video. Spesielt ansvar for sosiale media.

Published 6. september 2012 - 9:00 - Updated 15. mars 2023 - 15:05