Medarbeidarar

Tilsette:

Kommunikasjons- og markedsføringsdirektør.

Overordna ansvar for strategi, rådgjeving av leiinga, krisekommunikasjon.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Oppgåver: Kommunikasjonsstøtte til rektoratet.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for internkommunikasjon.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Spesielt ansvar for sosiale media.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Spesielt ansvar for Forskingstorget, Forsker grand prix og Forskingsdagane.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Merkevarestrategi og merkevarebygging.

Kommunikasjonsrådgivar

Oppgåver: Marknadsføring og studentrekruttering.

Oppgåver: Planlegging og gjennomføring av utdanningsmesser.

Web-snikkar.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av nettsider.

Spesielt ansvar tekniske web-tenester.

Fotograf.

Oppgåver: Fotografering, biletehandtering, layout.

Spesielt ansvar for biletearkivet.

Kommunikasjonsrådgivar.

Oppgåver: Forskingsformidling, pressekontakt.

Webkonsulent.

Oppgåver: Videreutvikling og vedlikehold av intranett og nettsider.

Utleid til NMBU Veterinærhøgskolen i forbindelse med flytting av veterinærmiljøene fra Adamstuen til Ås.

Generell kommunikasjonrådgjevning ved Veterinærhøgskolen: kontakt Kristine Welde Tranås, 67230647 / 46694856

Published 6. september 2012 - 9:00 - Updated 11. juni 2021 - 10:06