Gamle bilder ønskes

Vi ønsker oss gamle bilder fra NMBUs 150 år lange historie. Kanskje har du unike bilder fra hverdagslivet som student eller ansatt ved institusjonen. I arkivet har vi en del virkelig gamle bilder, men ser at det er dårligere dekning fra krigen og opp til 70-årene.

Gamle bilder ønskes

Vi har mange bilder av bygningene her på NMBU, men det er spesielt spennende med bilder fra undervisningssituasjoner, forskningsarbeid eller fra studentenes fritid.

Hvis du har et bilde du tror kan ha interesse vil vi gjerne scanne det og ta vare på det i vårt arkiv. Fotograf og kilde blir arkivert og du vil få originalen tilbake hvis du ikke vil gi det bort for godt.Vi ønsker oss selvfølgelig også bilder fra dagens virksomhet.

Får vi bilder til arkivet bidrar du til markedsføringen av NMBUs og ditt institutts virksomhet. Samtidig sørger du for at denne ikke går i glemmeboken før vi feirer 300 år.

Kontakt kommunikasjonsavdelingen!

Published 14. oktober 2014 - 12:31 - Updated 15. september 2016 - 14:56