Ansattprofil

 • Søk deg selv opp på www.nmbu.no i søkefeltet øverst til høyre
 • Klikk rediger min side

Bilde

 • Du står nå på ‘Om meg’-fanen
 • Klikk Browse under Profilbilde
 • Velg Bibliotek-fanen her
 • Skriv navnet ditt i søk-feltet, klikk Søk
 • Klikk på bildet av deg selv, så det blir merket
 • Klikk ‘Send’
 • Hvis du klikker lagre nå, er bildet ditt på plass.

Hvis du mangler profilbilde kan du bestille portrettfotografering her.

Infomasjon om deg

Klikk ‘Not yet, some details left’ og kom inn i redigeringsmodus igjen.

 • Klikk deg gjennom resten av fanene, les hjelpetekst på siden hvis du er tvil om noe, og fyll ut

De tre fanene ‘Forskning’, ‘Publikasjoner’ og ‘Undervisning’ er mest til for forskere.

Ang. fanen ‘Forskning’:

 • Øverste delen av fanen, med overskrift ‘Tema’ er til for å knytte vitenskapelig ansatte til de åtte temasidene (www.nmbu.no/tema/)
 • Vindu med overskrift ‘Spesialområder’ er til for å fylle inn egne fagtermer.
 • Nederste del av fanen, men overskrift ‘Forskningsområder’ er til for å knytte vitenskapelig ansatte til Forskningsrådets kategorier.

‘Om meg’, ‘Lenker’, ‘Arbeidsområder’ og ‘Mer om meg’ passer for alle ansatte.

 • Klikk ‘Lagre’

Lykke til!

Published 2. February 2018 - 15:04 - Updated 27. juni 2022 - 14:53